New


July 2022

3.Mon 27-06
Carvalho Special Baan
Tue 28-06
Lang Baan
4x 1x 180 93%
1x 60 97%
p60'' sp6'
Kort Baan
1x 2x 90 90%
1x 3x 70 92%
1x 4x 50 94%
1x 5x 30 96%
p3' sp6'
Wed 29-06Internationale MeetingThu 30-06Limbra avondwedstrijd
Kort - Horde Baan
Kort Baan
5x 1x 100 60%
1x 50 80%
p60'' sp4'
Fri 01-07Sat 02-07Kermismeerkamp 2022Sun 03-07Competitie seniorenCompetitie 1e Divisie Poule 2 R3 [2022]Competitie 3e Divisie Poule 14 R3 [2022]
1.Mon 04-07Tue 05-07
Kort - Horde Baan
Kracht Binnen
Planking Bosu 4x60'' +15kg
Legpress 1B 3x10x60%
Dragonfly 4x6
H-Bump 4x12
Hang Power Clean 3x5x80%
Hip Thrust 4x8x70%
Lang Baan
1x 4x 120 90%
p8,10,12
Wed 06-07Thu 07-07
Algemeen Baan
Lang - Horde Baan
Algemeen Baan
2x 4x 60 97%
p3' sp8'
Fri 08-07Interne competitie 2022 3Sat 09-07Sun 10-07NSK Baan
2.Mon 11-07Tue 12-07OPEN LIMBRA-BAANCIRCUIT 12 JULI 2022
Kracht Binnen
Legpress 1B 8-6-4-2 60-...-90
Dragonfly 4x6
Good morning 4x10x60%
Buik zijwaarts uitstoten 3x6x5kg pk
Box Jumps 4x10
Start Snap 3x5x60% pk
Kort - Horde Baan
Midden Baan
2x 1x 150 80%
1x 120 85%
1x 90 90%
1x 60 95%
p4' sp8'
Wed 13-07Thu 14-07
Wedstrijd voorb Baan
Fri 15-07Sat 16-07Sun 17-07Zuid Nederlandse Kampioenschappen
Mon 18-07Tue 19-07Wed 20-07Thu 21-07Fri 22-07Avond-2-daagseSat 23-07ATH Trackmeeting EindhovenJumping Saturday PHSun 24-07
Mon 25-07Tue 26-07Wed 27-07Thu 28-07Fri 29-07Sat 30-07Sun 31-07