Horden 3-pas IIDit het vervolg op het eerste 3pas twee-luik. Tijdsbestek tussen de opnames is nu veel korter; links januari 2003, rechts april 2003. Er is gericht gewerkt aan verbeteren van het bijtrekbeen (BTB) na de indoor periode, andere aspecten van de horde-training zijn daarbij min of meer komen te vervallen. Een dergelijke aanpassing in het patroon kost normaal veel tijd, maar kan met behulp van een shock-therapie in korte tijd tot verbluffende resultaten leiden, de kans op terugval is daarbij wel bijzonder groot.

Wat is er gebeurt?
Door een fellere afzet wordt het bijtrek been veel sneller bijgetrokken. De pasage is weliswaar evenlang (0.48sec) maar het BTB is (0.08sec) eerder aan de grond, waardoor sneller doorgelopen kan worden.
De rechter opname wordt dan ook twee frames lang stil gezet zodat de linker opname weer bij kan halen (rode vierkantjes).

Wat hebben we gedaan?
Eerst is de afzet sterk verbeterd door mbv markers de atleet te dwingen ver voor de horde af te zetten, de horden blijven daarbij dicht bij elkaar staan zodat dit niet mbv loopsprongen of snelheid op te lossen is.
Daarna is gewerkt met 1-pas vormen voor een krachtige afzet, en een wandelpasage waarbij de atleet gedwongen wordt anders bij te trekken.


More Hurdling
Updated on 27-12-2017
 382 page views since 23-05-2023