SwingDe horde-swing behoeft wat meer vaardigheid dan het eenvoudige stappen.
Door dat de oefening dynamisch is levert deze een grotere bijdrage tot de specifieke bewegelijkeid (lenigheid) dan statisch rekken.
Nadeel van de oefening is dat bijtrekken en opzwaaien op een zeer a-specifieke, bijna ongewenste, wijze in elkaar over vloeien.

Als de oefening wordt zonder armondersteuning aanzienlijk veel moeilijke (bv met handen in de nek).

Horden staat 4 - 6 voet uit elkaar.


More Hurdling
Updated on 09-01-2002
 246 page views since 22-04-2023